Fakturačné údaje

Bankové spojenie

 • banka: ČSOB
  č. účtu: 400 864 3420/7500
  IBAN: SK52 7500 0000 0040 0864 3420
  BIC: CEKOSKBX

Údaje o spoločnosti

 • Spoločnosť je zapísaná v OR Bratislava I
  oddiel Sro, vložka 59597/B
 • IČO: 44881240
 • DIČ: 2022860367

Korešpondenčná adresa

 • services4IT, s.r.o.
  Sputniková 14
  821 02 Bratislava

Comments are closed.